Start / Bo, bygga och miljö
Skiss till "Stockholm Lighthouse" på Kvarnholmen. Illustration: August Wiklund, Sweco Architects.

Bo, bygga och miljö

Här får du som bor i eller vill flytta till Nacka information om vardagsfrågor som sophämtning och återvinning, konsten att sköta en eldstad och inomhusmiljö. Du kan också följa samhällsplaneringen, få vägledning inför ett bygge och läsa om miljöarbete.
 

Plats för höga hus i Nacka stad

2016-02-08 "Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad". Det är titeln på ett dokument som kommunstyrelsen antog på sitt första möte 2016. Det ska underlätta planeringen och bidra till att Nacka stad blir en bra helhet.Läs mer

Stadsbyggnadsnytt om Bergs, miljö, höga hus och förnyelseområden

2016-02-05 I årets första Stadsbyggnadsnytt handlar en längre intervju om utmaningarna för ett hållbart stadsbyggande. En arkitekttävling om Bergs, oljehamnen som ska bli en ny stadsdel, Nackas nya riktlinjer om höga hus och förnyelseområden i Boo är andra ämnen.Läs mer
 
Stadsbyggnadsnytt
Samråd, granskning
Du behövs!
Bygglovbefriat
Trädgårdsavfall
Broschyrer 2016
Kontakta oss

Stadsbyggnadsservice
ger information om bygglov, anmälan och kartor
E-post
Tfn 08-718 80 00

 

Kundservice
VA och avfall

Faktura

Abonnemang

Hämtning av avfall

Tfn 08-718 80 00

E-post


Utebliven sophämtning
Kundtjänst
Liselotte Lööf Miljö

Tfn 08-728 32 80

E-post


Synpunkter och felanmälan

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster